Bruke Kopier eller Flytt tekstnøkler

Mange bruker utklippstavlen til å kopiere tekst. Dette sletter det som tidligere var i utklippstavlen, og erstatte det med det valget du kopierer. Det kan være tider, men når du ikke ønsker å forstyrre innholdet i utklippstavlen. Word lar deg omgå utklippstavlen og kopiere tekst med tastaturet på denne måten:

  1. Marker teksten du vil kopiere.
  2. Trykk Shift + F2. Meldingen Kopier til hvor? Vises på statuslinjen.
  3. Flytt innsettingspunktet der du vil ha kopien.
  4. Trykk på Enter.

Hvis du ønsker å flytte tekst i stedet, er alt du trenger å gjøre er å bruke F2 i stedet for Shift + F2.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (18) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Bruke Kopier eller Flytt tekstnøkler.