Beregne en fremtidig dato

Hvis du oppretter en makro til å gjøre noen behandling på et dokument, kan du ha behov for å beregne en dato på et tidspunkt i fremtiden. Bruke VBA DateAdd funksjon, er dette ganske enkelt. Funksjonen har følgende syntaks:

DateAdd (intervall, nummer, startdato)

Den opprinnelige datoen du begynne med (typisk dagens dato) er spesifisert av startdato argument. Intervallet argument indikerer hva du ønsker å legge til startdato. For eksempel, hvis du ønsker å legge til dager, deretter intervall vil være bokstaven d. (Dette intervallet må innelukket i anførselstegn.) Det er mange forskjellige intervaller du kan angi:

Intervall Betydning
d Dag
ww Uke
m Måned
q Kvartal
åååå År
y Dag i år
w Weekday
h Time
n Minutt
s Sekund

Til slutt, angir antall argument hvor mange intervaller du vil legge til datoen.

Som et eksempel, la oss anta at du ønsket å vite datoen som var 90 dager i fremtiden. Du kan bruke følgende:

dFutureDate = DateAdd ("d", 90, dato)

Når henrettet, inneholder dFutureDate datoen som er 90 dager etter i dag.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1476) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Beregne en fremtidig dato.