Hvilke faktorer påvirker Commercial Bank Renter?

I den finansielle verden, er renten hva en person eller institusjon betaler for lånte penger. Dette kan være en enkeltperson å betale en bank for et lån det utstedt, eller en bank betaler en person som har penger på en bankkonto. Kommersiell bank renter for sparekontoer og lån påvirkes av faktorer som låner etterspørsel i lånemarkedet, inflasjon, og kredittverdigheten til enkelte låntakere.

Banker utstede lån med de pengene som enkeltpersoner og institusjoner har deponert i deres ulike sparepenger, sjekker eller penger markedet kontoer. Finansinstitusjoner gi innskyterne et insentiv til å forlate sine penger i disse kontoene, slik at institusjonen å bruke den for lån, ved å betale renter på pengene i disse kontoene. Kommersiell bank renter for disse kontoene er høyere samlet når banken er i større behov for penger for å låne. Bankene vil også betale høyere renter for kontoer som kundene er mindre sannsynlighet for å ta ut pengene sine. Dette er grunnen til at banksertifikater, som innskytere ikke kan ta ut penger før en bestemt dato uten å betale en bot, betale høyere rente enn vanlige sparekontoer.

Lån er en banks viktigste inntektskilde. De er et produkt som banken tilbyr til kundene. Når det er et stort antall låntakere som søker om lån, kan bankene kreve høyere rente. Når antall låntakere som søker om lån er redusert, banker vanligvis kreve lavere rente for å tiltrekke seg flere kunder.

Inflasjon er et stort problem for kommersielle bank renter innenfor disse høyere eller lavere områder. Inflasjonen bestemmer hvor mye kjøpekraft, og reell verdi, hver enhet av valutaen mister hvert år. Hvis den årlige renten er 5%, deretter samme mengde penger i år er 5% mindre verdifull enn det var i fjor. Hvis inflasjonen overstiger den renten som en bank lades på et lån, og banken kan ende opp med å tape penger i transaksjonen. Av denne grunn, banker anslå hva inflasjonen vil være i løpet av den tiden der en låntaker skal betale tilbake et lån.

Etter å ha tatt hensyn til markedets etterspørsel etter lån og anslått prisvekst, er kommersiell bank renter basert på en individuell låntakers kredittverdighet. En person med en god kreditt historie er mer sannsynlig å betale tilbake lånet enn en person med en dårlig en. Hvis en bank kommer til å låne ut penger til en person som er mindre sannsynlighet for å betale tilbake hans eller hennes lån, vil det kreve en høyere rente enn det ville gjort for noen som er mer sannsynlig å betale tilbake lånet.

  • Lån er en kommersiell bank sjef inntektsstrøm.
  • Kommersiell bank renten er basert på en låntakers kredittverdighet.