Hva er en Arbor Press?

En arbor presse er et lite trykk som vanligvis brukes for fine detaljer arbeid og installasjon av lagrene og lagerskiver. Mens tilsvarende kraftige trykk maskiner, er arbor trykk vanligvis vurdert i henhold til belastningen det kan utøve på et objekt. En to-tonns arbor trykk kan utøve 2 tonn (1814 kg) av tvang eller press på sin arbeidsstykket.

Mange verksteder bruker arbor trykk for å installere stempler og håndledd pins til stempelstenger. Den nøyaktige drift av den lille pressen gjør den ideell for presisjonsarbeid. Universell felles utskifting og installasjon i en drivaksel og presserhjullager i akselhusene er også jobber reservert for arbor presseoperatør.

Akselen trykk typisk anvender en håndbetjent hydraulisk sylinder montert på innsiden av en stålramme. Støteren blir pumpet og pressen utøver trykk mot en del av. Delene holdes på plass mot rammen av pressen, slik at de ikke vil bevege seg. Som trykket øker, den delen til slutt bukker under for presset og spretter fri for sin monteringsstedet. Den nye delen er trykket på plass på samme måte.

Det er viktig å samordne alle delene nøyaktig når du bruker en Arbor trykk. De krefter som utøves på arbeidsstykket er i stand til å ødelegge et objekt som kan være bare litt ut av stilling. Må følges nøye oppmerksomhet på detaljer når du setter opp pressen. Det er aldri lurt å forhaste en pressekonferanse søknad.

Ofte et stykke nekter å løsne når trykk påføres. I disse tilfellene er det ofte den praksis å bruke den maksimale mengden av trykk til et stykke og la den sitte under press for en kort tid. Trykket blir ofte bedre av den sta delen og det vil komme gratis. Det er sjelden nødvendig å bruke varme til et objekt i en presse, men når varmen er nødvendig for å slippe et element, bruk den med måte. Kraften blir plassert på objektet sammen med anvendt varmen kan føre til at en del å komme å skyte ut av sin monteringsstedet og forårsake personskade eller skade på arbeidsplassen.

Arbor presse er et nyttig verktøy som sparer mange timer med juling og pounding med en hammer på mange arbeidsplasser. Den nøyaktige handling av den lille presse tillater detaljert og intrikat arbeid som skal gjøres i hjemmet verksted eller garasje. Ved å utføre noen av de nødvendige reparasjoner i hjemmet, kan en altmuligmann spare ressurser.